apvl.or.th สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย
 
 
  | ใบอนุญาติจัดตั้ง
| คณะกรรมการสมาคม
| ประวัติความเป็นม
| วิสัยทัศน์
| ใบสมัครสมาชิกสมา
| แผนที่ตั้งสมาคม
 
 

 
 
 
 


 
 
 
 
 
   
   
 

 
ข่าวสาร
สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561 และทำโรงทาน
สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561 และทำโรงทาน ในวันอัง
สมาคมคนตาบอด เข้าร่วมกิจกรรม วันรวมพลคนพิการ ก้าวข้ามความต่าง สู่เส้นทางพัฒนา
สมาคมคนตาบอด เข้าร่วมกิจกรรม วันรวมพลคนพิการ ก้าวข้ามความต่าง สู่เส้นทางพัฒนา วันที่ 5 ธัน
มอบของให้ครอบครัวคนพิการ
สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย มอบของให้ครอบครัวคนพิการ ในวันที่27พฤศจิกายน 2561 ณ “บ้า
สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561
สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561 ในวัน พฤหั
ร่วมประชุมหารือการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561
ร่วมประชุมหารือการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณห้องประชุมสำนัก
สมาคมคนตาบอดจังหวัดเลยเข้าร่วมโครงการวันคนพิการสากลและอบรมให้ความรู้คนพิการตำบลผาน้อย
สมาคมคนตาบอดจังหวัดเลยเข้าร่วมโครงการวันคนพิการสากลและอบรมให้ความรู้คนพิการตำบลผาน้อย