[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย The Association for Promoting Vocation for Disable in Loei


เมนูย่อย
.

 

 

 

     
 

ผู้ก่อตั้งสมาคม


 

   
 
นายสีหนารถ อินทร์จา
นายกสมาคม
 
นายวัต หมื่นดาวี
อุปนายก
นางสาวบุษราภรณ์ เกิดอุบล
เลขานุการ
นายประหยัด สุระธรรม
เหรัญญิก
นายสลบ นันทพรม
นายทะเบียน
นายสุดใจ นามเภา
ประชาสัมพันธ์
นายถาวร ถางสูงเนิน
ปฏิคม


 
     

 

 

 


36 ม.1 บ้านผาน้อย ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

ติดต่อ : puy01@hotmail.com
087-0454146