[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย The Association for Promoting Vocation for Disable in Loei


เมนูย่อย
.

 

 

 

     
 

วิสัยทัศน์


 

วิสัยทัศน์สมาคมคนพิการจังหวัดเลย

มองการณ์ไกล ร่วมใจพัฒนา หาแนวทางประกอบอาชีพ

คำขวัญสมาคมคนพิการจังหวัดเลย

มองไกล ใจกว้าง เสริมสร้างประชาธิปไตย

1.) ฟื้นฟูสมรรถภาพ

2.) การมีส่วนร่วมในสังคมและสนับสนุนส่งเสริมให้คนพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีระดับมาตรฐานสากล

3.) เสริมสร้างทักษะฝีมือแรงงานคนพิการในจังหวัดเลยให้มีมาตรฐานเทียบเท่า ระดับสากลรวมทั้งเร่งรัดพัฒนาอาชีพอิสระของคนพิการในจังหวัดเลย ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

4.) เร่งรัดจัดตั้งศูนย์ 
     

 

 

 


36 ม.1 บ้านผาน้อย ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

ติดต่อ : puy01@hotmail.com
087-0454146