apvl.or.th สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย
 
 
  | ใบอนุญาติจัดตั้ง
| คณะกรรมการสมาคม
| ประวัติความเป็นม
| วิสัยทัศน์
| ใบสมัครสมาชิกสมา
| แผนที่ตั้งสมาคม
 
 

 
 
 
 


 
 
 
 
 
   
   
ข่าวสาร
 

 

สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561 และทำโรงทาน
สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561 และทำโรงทาน ในวันอัง

 

 

สมาคมคนตาบอด เข้าร่วมกิจกรรม วันรวมพลคนพิการ ก้าวข้ามความต่าง สู่เส้นทางพัฒนา
สมาคมคนตาบอด เข้าร่วมกิจกรรม วันรวมพลคนพิการ ก้าวข้ามความต่าง สู่เส้นทางพัฒนา วันที่ 5 ธัน

 

 

มอบของให้ครอบครัวคนพิการ
สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย มอบของให้ครอบครัวคนพิการ ในวันที่27พฤศจิกายน 2561 ณ “บ้า

 

 

สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561
สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561 ในวัน พฤหั

 

 

ร่วมประชุมหารือการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561
ร่วมประชุมหารือการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณห้องประชุมสำนัก

 

 

สมาคมคนตาบอดจังหวัดเลยเข้าร่วมโครงการวันคนพิการสากลและอบรมให้ความรู้คนพิการตำบลผาน้อย
สมาคมคนตาบอดจังหวัดเลยเข้าร่วมโครงการวันคนพิการสากลและอบรมให้ความรู้คนพิการตำบลผาน้อย

 

 

สมาคมคนตาบอดจังหวัดเลยร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการคนพิการ CBID Games วันเสาร์
สมาคมคนตาบอดจังหวัดเลยร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการคนพิการ CBID Games วันเสาร์

 

 

สมาคมคนตาบอดเลย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2561 ในวัน อังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย
สมาคมคนตาบอดเลย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2561 ในวัน อังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย

 

 

สมาคมคนตาบอดจังหวัดเลย และชาวบ้านหมู่บ้านผาน้อย ร่วมปลูกต้นไม้ปลูกป่าเพื่อสดุดีเฉลิมพร
ณ บ้านผาน้อย หมู่ 1 ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561

 

 

เข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยาพคนพิการ ครั้งที่ 14
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย

 

 

ใบสมัครสมาชิกสมาคมคนตาบอดเลย
สามารถดาวน์โหลด พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบ พร้อมแนบรูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง สำเนาบัตรประชาชน สำ

 

 

โครงการสัมมนาระดับชาติ ด้านคนตาบอด เรื่อง “การพัฒนาคุณาพชีวิตคนตาบอดไทย\"
ณ ห้องประชุมโรงแรมสองพันบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 21 – 25 เมษายน 2561

 

 

ประชุมสมัชชาคนตาบอดสาขา าคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนบนครั้งที่ 3/2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น วัน อาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การสร้างองค์กรตามหลัก ธรรมาิบาลสู่การได้รับมาตรฐาน
ณ โรงแรมเดอะวันโฮเทล จังหวัดบึงการ ระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2560

 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณาพชีวิตคนตาบิดผู้สูงอายุชาวอีสานและกา
ณ ศูนย์ประชุมแก่งเริงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2560

 

 

โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สำหรับคนตาบอดในท้อง
ณ โรงแรมแก่นนครโฮเต็ล ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษ

 

 

งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 และทำโรงทาน
ณ มูลนิธิสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลย วัน ศุกร์ ที่ 22 กุมาพันธ์ 2560

 

 

โครงการเยาวชนไทยหัวใจพลเมือง ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1
ณ ห้องประดับแก้ว โรงแรมเพชรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 16 – 20 กุมาพันธ์ 2560

 

 


Page 1/2 ->
<< 1 2 >>