apvl.or.th สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย
โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ ฝึกอาชีพให้กับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการในชนบท (รุ่น2)โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ ฝึกอาชีพให้กับคนพิการ

และผู้ดูแลคนพิการในชนบท (รุ่น2)

ระยะ 90 วัน ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2560 – 8 เมษายน 2560 
  
 
เข้าชม : 418

ข่าวสาร/บทความ 5 อันดับล่าสุด

      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561 และทำโรงทาน
      สมาคมคนตาบอด เข้าร่วมกิจกรรม วันรวมพลคนพิการ ก้าวข้ามความต่าง สู่เส้นทางพัฒนา
      มอบของให้ครอบครัวคนพิการ
      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561
      ร่วมประชุมหารือการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561