apvl.or.th สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย
โครงการเยาวชนไทยหัวใจพลเมือง ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 

โครงการเยาวชนไทยหัวใจพลเมือง ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1

ณ ห้องประดับแก้ว โรงแรมเพชรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์  2560


 

เข้าชม : 440

ข่าวสาร/บทความ 5 อันดับล่าสุด

      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561 และทำโรงทาน
      สมาคมคนตาบอด เข้าร่วมกิจกรรม วันรวมพลคนพิการ ก้าวข้ามความต่าง สู่เส้นทางพัฒนา
      มอบของให้ครอบครัวคนพิการ
      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561
      ร่วมประชุมหารือการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561