apvl.or.th สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย
งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 และทำโรงทาน 

งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 และทำโรงทาน

ณ มูลนิธิสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลย

วัน ศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม : 435

ข่าวสาร/บทความ 5 อันดับล่าสุด

      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561 และทำโรงทาน
      สมาคมคนตาบอด เข้าร่วมกิจกรรม วันรวมพลคนพิการ ก้าวข้ามความต่าง สู่เส้นทางพัฒนา
      มอบของให้ครอบครัวคนพิการ
      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561
      ร่วมประชุมหารือการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561