apvl.or.th สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณาพชีวิตคนตาบิดผู้สูงอายุชาวอีสานและกา 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบิดผู้สูงอายุชาวอีสานและการเข้าถึงสิทธิ

ณ ศูนย์ประชุมแก่งเริงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2560เข้าชม : 26

ข่าวสาร/บทความ 5 อันดับล่าสุด

      ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พร้อมเลือกตั้ง นายก สมาคม และคณะกรรมการบรหารสมาคมฯ
      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561 และทำโรงทาน
      สมาคมคนตาบอด เข้าร่วมกิจกรรม วันรวมพลคนพิการ ก้าวข้ามความต่าง สู่เส้นทางพัฒนา
      มอบของให้ครอบครัวคนพิการ
      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561