apvl.or.th สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การสร้างองค์กรตามหลัก ธรรมาิบาลสู่การได้รับมาตรฐาน 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างองค์กรตามหลัก

ธรรมาภิบาลสู่การได้รับมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ

ณ โรงแรมเดอะวันโฮเทล จังหวัดบึงการ

ระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2560

เข้าชม : 443

ข่าวสาร/บทความ 5 อันดับล่าสุด

      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561 และทำโรงทาน
      สมาคมคนตาบอด เข้าร่วมกิจกรรม วันรวมพลคนพิการ ก้าวข้ามความต่าง สู่เส้นทางพัฒนา
      มอบของให้ครอบครัวคนพิการ
      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561
      ร่วมประชุมหารือการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561