apvl.or.th สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย
สัมนาแผนการสร้างการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มคู่ค้าและการจัดทำประชาพิจารณ์ และรับฟัง สัมนาแผนการสร้างการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มคู่ค้าและการจัดทำประชาพิจารณ์ และรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การจัดทำสลากแบบรวมชุด วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย


เข้าชม : 429

ข่าวสาร/บทความ 5 อันดับล่าสุด

      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561 และทำโรงทาน
      สมาคมคนตาบอด เข้าร่วมกิจกรรม วันรวมพลคนพิการ ก้าวข้ามความต่าง สู่เส้นทางพัฒนา
      มอบของให้ครอบครัวคนพิการ
      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561
      ร่วมประชุมหารือการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561