apvl.or.th สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย
เข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยาพคนพิการ ครั้งที่ 14 เข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ครั้งที่ 14
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย
เข้าชม : 48

ข่าวสาร/บทความ 5 อันดับล่าสุด

      ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พร้อมเลือกตั้ง นายก สมาคม และคณะกรรมการบรหารสมาคมฯ
      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561 และทำโรงทาน
      สมาคมคนตาบอด เข้าร่วมกิจกรรม วันรวมพลคนพิการ ก้าวข้ามความต่าง สู่เส้นทางพัฒนา
      มอบของให้ครอบครัวคนพิการ
      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561