apvl.or.th สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย
สมาคมคนตาบอดจังหวัดเลยเข้าร่วมโครงการวันคนพิการสากลและอบรมให้ความรู้คนพิการตำบลผาน้อย สมาคมคนตาบอดจังหวัดเลยเข้าร่วมโครงการ
วันคนพิการสากลและอบรมให้ความรู้คนพิการตำบลผาน้อยและทำโรงทาน  วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 
ณ องการบริหารส่วนตำบลผาน้อย

เข้าชม : 878

ข่าวสาร/บทความ 5 อันดับล่าสุด

      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561 และทำโรงทาน
      สมาคมคนตาบอด เข้าร่วมกิจกรรม วันรวมพลคนพิการ ก้าวข้ามความต่าง สู่เส้นทางพัฒนา
      มอบของให้ครอบครัวคนพิการ
      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561
      ร่วมประชุมหารือการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561