apvl.or.th สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย
มอบของให้ครอบครัวคนพิการสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย มอบของให้ครอบครัวคนพิการ
ในวันที่27พฤศจิกายน 2561
ณ  “บ้านหมากแข้ง” ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

เข้าชม : 897

ข่าวสาร/บทความ 5 อันดับล่าสุด

      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561 และทำโรงทาน
      สมาคมคนตาบอด เข้าร่วมกิจกรรม วันรวมพลคนพิการ ก้าวข้ามความต่าง สู่เส้นทางพัฒนา
      มอบของให้ครอบครัวคนพิการ
      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561
      ร่วมประชุมหารือการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561