apvl.or.th สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พร้อมเลือกตั้ง นายก สมาคม และคณะกรรมการบรหารสมาคมฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 
พร้อมเลือกตั้ง นายก สมาคม และคณะกรรมการบรหารสมาคมฯ
วันที่ 11 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยเข้าชม : 46

ข่าวสาร/บทความ 5 อันดับล่าสุด

      ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พร้อมเลือกตั้ง นายก สมาคม และคณะกรรมการบรหารสมาคมฯ
      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561 และทำโรงทาน
      สมาคมคนตาบอด เข้าร่วมกิจกรรม วันรวมพลคนพิการ ก้าวข้ามความต่าง สู่เส้นทางพัฒนา
      มอบของให้ครอบครัวคนพิการ
      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561