[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย The Association for Promoting Vocation for Disable in Loei


เมนูย่อย
.

 

 

 

     
 
 

 


โครงการเวทีเสวนาแนวทางการบริหารสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ทั่วถึงอย่างเป็นธรรมแก่ผู้ค้าสลากฯ บุคคลทั่วไปและคนพิการ
อาทิตย์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


 

กำหนดการ

โครงการเวทีเสวนาแนวทางการบริหารสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ทั่วถึงอย่างเป็นธรรมแก่ผู้ค้าสลากฯ
บุคคลทั่วไปและคนพิการ

โดยสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย
ร่วมกับสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย

 

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย

วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 

เวลา ๐๖.๓๐ ๐๘.๓๐ น.                           ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเสวนา

 

เวลา ๐๙.๐๐ ๐๙.๔๕ น.              -      ประธานเปิดงาน โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี)
                    หรือผู้แทนที่ ฯพณฯ ท่านมอบหมาย

-          กล่าวต้อนรับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

-          กล่าวรายงานต่อประธาน โดยนายชัยวัฒน์ หวานคำ (นายกสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย)

เวลา ๐๙.๔๕ ๑๑.๓๐ น.             บรรยายแนวทางการบริหารสลากกินแบ่งรัฐบาล
โดย
พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ (ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและคณะ)

 

เวลา ๑๑.๓๐ ๑๒.๑๐ น.                บรรยายเรื่องกองทุนประกอบอาชีพ และกองทุนสวัสดิการของคนพิการและครอบครับ โดยนายวิสิทธิ์  สนามชวด (หัวหน้าพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย)

 

เวลา ๑๒.๑๐ ๑๓.๑๕ น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน                                             

เวลา ๑๓.๑๕ ๑๕.๐ น.               เปิดเวทีเสวนา

-   อ.สังศิต พิริยะรังสรรค์ (ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)

-     พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์  สังขพงศ์ (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

-      นำเดินการเสวนา โดยนางมัลลิกา บุญมีตระกูล (ประธานมูลนิธิมัลลิกา เพื่อประชาชน) 

 

เวลา ๑๕.๐๐ ๑๕.๔๕ น.               เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสวนาเสนอแนะความคิดเห็น

เวลา ๑๕.๐๐ ๑๕.๔๕ น.               ปิดเวทีเสวนาโดยนายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย)

-   กล่าวรายงานโดยนายสีหนารถ  อินทร์จา
 (นายกสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย)

                                                               

 

                                                               

 เข้าชม : 861


ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธของสมาคม 5 อันดับล่าสุด

      พิธีมอบทุนการศึกษาแก่คนพิการ บุตรคนพิการ 25 / พ.ค. / 2558
      ประมวลภาพโครงการเวทีเสวนาแนวทางการบริหารสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ทั่วถึงอย่างเป็นธรรมแก่ผู้ค้าสลากฯ บุคคลทั่วไปและคนพิการ 17 / เม.ย. / 2558
      โครงการเวทีเสวนาแนวทางการบริหารสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ทั่วถึงอย่างเป็นธรรมแก่ผู้ค้าสลากฯ บุคคลทั่วไปและคนพิการ 8 / ก.พ. / 2558
      ใบสำคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 1 / ก.ค. / 2555
      สำนักสงฆ์เทพสังวาลย์ สุภาวดีอรัญวสี (ถ้ำพระ) 28 / มี.ค. / 2555


 

 

 
     

 

 

 


36 ม.1 บ้านผาน้อย ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

ติดต่อ : puy01@hotmail.com
087-0454146