apvl.or.th สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย
โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สำหรับคนตาบอดในท้อง 

โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สำหรับคนตาบอดในท้องถิ่น

โรงแรมแก่นนครโฮเต็ ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคา 2561


เข้าชม : 476

ข่าวสาร/บทความ 5 อันดับล่าสุด

      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561 และทำโรงทาน
      สมาคมคนตาบอด เข้าร่วมกิจกรรม วันรวมพลคนพิการ ก้าวข้ามความต่าง สู่เส้นทางพัฒนา
      มอบของให้ครอบครัวคนพิการ
      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561
      ร่วมประชุมหารือการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561