apvl.or.th สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย
ประชุมสมัชชาคนตาบอดสาขา าคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนบนครั้งที่ 3/2560 

ประชุมสมัชชาคนตาบอดสาขา

ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนบนครั้งที่ 3/2560

ห้องประชุมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น

วัน อาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560เข้าชม : 425

ข่าวสาร/บทความ 5 อันดับล่าสุด

      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561 และทำโรงทาน
      สมาคมคนตาบอด เข้าร่วมกิจกรรม วันรวมพลคนพิการ ก้าวข้ามความต่าง สู่เส้นทางพัฒนา
      มอบของให้ครอบครัวคนพิการ
      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561
      ร่วมประชุมหารือการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561