apvl.or.th สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย
โครงการสัมมนาระดับชาติ ด้านคนตาบอด เรื่อง “การพัฒนาคุณาพชีวิตคนตาบอดไทย\" 

โครงการสัมมนาระดับชาติ ด้านคนตาบอด  เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย"

ณ ห้องประชุมโรงแรมสองพันบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

ระหว่างวันที่ 21 – 25 เมษายน 2561เข้าชม : 436

ข่าวสาร/บทความ 5 อันดับล่าสุด

      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561 และทำโรงทาน
      สมาคมคนตาบอด เข้าร่วมกิจกรรม วันรวมพลคนพิการ ก้าวข้ามความต่าง สู่เส้นทางพัฒนา
      มอบของให้ครอบครัวคนพิการ
      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561
      ร่วมประชุมหารือการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561