apvl.or.th สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย
คณะกรรมการบริหารพร้อมสมาชิกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเลยถวายเทียนพรรษา 9 วัด คณะกรรมการบริหารพร้อมสมาชิกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเลย
ได้ถวายเทียนพรรษาเก้าวัด ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคมพ.ศ. 2561 

1.วันดอยวิเวก
2. สำนักสงฆ์วัดป่าธรรมะวารี
3. วัดรัตนรังษี
4.วัดศิริมงคล
5. วัดป่าสัมมานุสรณ์
6. วัดป่าเวฬุวนาราม
7. สำนักสงฆ์วัดป่าสันติธรรม
8. วัดโนนสีชมพู
9.วัดถ้ำผาน้อย  


เข้าชม : 1041

ข่าวสาร/บทความ 5 อันดับล่าสุด

      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561 และทำโรงทาน
      สมาคมคนตาบอด เข้าร่วมกิจกรรม วันรวมพลคนพิการ ก้าวข้ามความต่าง สู่เส้นทางพัฒนา
      มอบของให้ครอบครัวคนพิการ
      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561
      ร่วมประชุมหารือการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561