apvl.or.th สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย
สมาคมคนตาบอดเลย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2561 ในวัน อังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย สมาคมคนตาบอดเลย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ครั้งที่ 3/2561 
ในวัน อังคารที่ 28 สิงหาคม 2561
ณ ศูนย์ประสานงานสมาคมคนตาบอดเลย

เข้าชม : 424

ข่าวสาร/บทความ 5 อันดับล่าสุด

      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561 และทำโรงทาน
      สมาคมคนตาบอด เข้าร่วมกิจกรรม วันรวมพลคนพิการ ก้าวข้ามความต่าง สู่เส้นทางพัฒนา
      มอบของให้ครอบครัวคนพิการ
      สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเลย ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2561
      ร่วมประชุมหารือการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี2561